6

PRZYSTANEK (1232)   Riedla    KIERUNEK: KOPERNIKA / PSZENNO
Odjazdy w dni: POWSZEDNIE
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
13 P
35 C
58 B
13 C
35 B
53 I
14 P
32 B
42 B
24 P
54 B
24 B
54 P
24 B
54 P
24 B
00 P
24 B
54 I
14 P
57 B
30 C
57 B
27 I
55 B
35 P
50 B
25 P
00 B
22 I
48 F
06 B
27 P
50 B
18 F
48 I
18 P
48 F
10 B
48 B
Odjazdy w dni: DNI POWSZEDNIE WAKACYJNO FERYJNE
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
13 P
32 C
53 B
18 C
35 B
53 B
14 P
34 B
53 B
17 P
53 B
18 P
53 B
23 P
53 B
23 P
53 B
23 I
53 P
22 B
54 B
24 C
54 B
24 C
54 B
24 P
51 B
16 C
53 B
16 F
50 I
14 P
50 B
17 F
47 I
18 P
47 F
10 B
48 B
Odjazdy w dni: SOBOTY
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
14 C
50 B
14 P
50 I
14 B
50 P
14 B
50 B
22 C
52 P
22 B
52 B
22 P
52 B
22 B
52 P
22 C
52 B
22 P
52 B
16 P
52 F
16 P
52 F
16 I
52 B
16 I
52 F
16 P
52 B
18 F
48 B
18 C
48 B
15 B
48 B
Odjazdy w dni: NIEDZIELE i ŚWIĘTA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
14 C
14 F
50 B
14 I
50 P
14 B
50 C
16 F
52 C
16 B
52 C
16 F
52 P
16 B
52 B
16 P
52 F
16 C
52 F
16 P
52 F
16 P
52 B
16 C
52 B
16 F
52 I
16 P
52 B
18 B
48 F
18 C
48 B
15 B
48 B

  • UWAGI:
  • B - kurs do Kopernika
  • C - kurs przez Wokulskiego/Szarych Szeregów do Inżynierskiej
  • F - kurs do Strzelińskiej
  • I - Kurs do Wokulskiego
  • P - Kurs do Pszenna