1

PRZYSTANEK (1243)   E. Plater    KIERUNEK: STRZELIŃSKA
Odjazdy w dni: KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
18
26
58
16
39
56 A
11
25 A
41
55 A
07
25 A
41
55 A
11
25 A
40
55 A
13
25 A
41
55 A
08
25 A
35
55 A
08
23 A
40
56 A
10
26 A
42
56 A
10
26 A
40
56 A
10 A
20 A
30
59 A
07 A
38
41 A
Odjazdy w dni: ROBOCZY-DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
18
26
56
16
36
56
26
56
26
56
26
56
26
56
26
10
26
56
26
40
56
26
56
10 A
26
58 A
33
58 A
41 A
Odjazdy w dni: SOBOTY
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
37 A
07 A
37 A
07 A
37 A
07
37 A
07
37 A
07
37 A
07
37 A
07
37 A
07 A
37 A
Odjazdy w dni: NIEDZIELE i ŚWIĘTA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 • UWAGI:
 • A - kurs tylko do Kopernika

6

PRZYSTANEK (1243)   E. Plater    KIERUNEK: KOPERNIKA / PSZENNO
Odjazdy w dni: KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
11 P
33 C
56 B
11 C
33 B
51 I
12 P
30 B
52 B
22 P
52 B
21 B
52 P
22 B
52 P
22 B
52 P
21 B
52 I
12 P
52 B
22 C
52 B
22 I
52 B
22 P
47 B
20 P
49 B
19 I
47 F
04 B
22 P
48 B
16 F
46 I
16 P
46 F
08 A B
46 B
Odjazdy w dni: ROBOCZY-DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
11 P
30 C
51 B
16 C
33 B
51 B
12 P
32 B
51 B
16 P
51 B
16 P
51 B
21 P
51 B
21 P
51 B
21 I
51 P
20 B
52 B
22 C
52 B
22 C
52 B
22 P
49 B
14 C
49 B
14 F
48 I
12 P
48 B
15 F
45 I
16 P
45 F
08 A B
46 B
Odjazdy w dni: SOBOTY
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
12 C
48 B
12 P
48 I
12 B
48 P
12 B
48 B
20 C
50 P
20 B
50 B
20 P
50 B
20 B
50 P
20 C
50 B
20 P
50 B
14 P
50 F
14 P
50 F
14 I
50 B
14 I
50 F
14 P
50 B
16 F
46 B
16 C
46 B
13 B
46 B
Odjazdy w dni: NIEDZIELE i ŚWIĘTA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
12 C
12 F
48 B
12 I
48 P
12 B
48 C
14 F
50 C
14 B
50 C
14 F
50 P
14 B
50 B
14 P
50 F
14 C
50 F
14 P
50 F
14 P
50 B
14 C
50 B
14 F
50 I
14 P
50 B
16 B
46 F
16 C
46 B
13 B
46 B

 • UWAGI:
 • A - kurs przez TESCO
 • B - kurs do Kopernika
 • C - kurs przez: Wokulskiego/Szarych Szeregów do Inżynierskiej
 • F - kurs do Strzelińskiej
 • I - Kurs do Wokulskiego
 • P - Kurs do Pszenna

7

PRZYSTANEK (1243)   E. Plater    KIERUNEK: COLGATE
Odjazdy w dni: KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
16 D
18 A
14 D
35 A
18 D
Odjazdy w dni: ROBOCZY-DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
16 D
15 A
14 D
19 D
Odjazdy w dni: SOBOTY
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
17 A
17
25
Odjazdy w dni: NIEDZIELE i ŚWIĘTA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
24
17
24

 • UWAGI:
 • A - kurs przez: Pobożnego do Andersa Electrolux
 • D - kurs przez: Pobożnego, Andersa

9

PRZYSTANEK (1243)   E. Plater    KIERUNEK: LEŚNA SZPITAL
Odjazdy w dni: KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
21
25
07
07
07
08
08
08
10
10
10
02
05
Odjazdy w dni: ROBOCZY-DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
21
24
09
09
09
08
08
08
08
Odjazdy w dni: SOBOTY
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
02
02
02
02
02
02
Odjazdy w dni: NIEDZIELE i ŚWIĘTA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 • UWAGI:

13

PRZYSTANEK (1243)   E. Plater    KIERUNEK: INŻYNIERSKA
Odjazdy w dni: KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
25
22
25
Odjazdy w dni: ROBOCZY-DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
26
22
25
Odjazdy w dni: SOBOTY
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Odjazdy w dni: NIEDZIELE i ŚWIĘTA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 • UWAGI:

52

PRZYSTANEK (1243)   E. Plater    KIERUNEK: WOKULSKIEGO
Odjazdy w dni: KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
22 B
47
28 B
01
40
06
36
36
43
34
30 B
48 B
33 B
53
15 B
35
48
29
33
36
Odjazdy w dni: ROBOCZY-DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
22 B
01
30 B
01
34
32
32
35
35
35 B
30 B
34 B
53
34
42
23
23
30
Odjazdy w dni: SOBOTY
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
25
25
28
28
28
28
29
29
29
29
29
29
29
29
27
27
Odjazdy w dni: NIEDZIELE i ŚWIĘTA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
28
28
33
34
34
32
32
36
36
31
36
35
34

 • UWAGI:
 • B - Kurs do Wokulskiego

302

PRZYSTANEK (1243)   E. Plater    KIERUNEK: \ŚWIDNICA\PL. GRUNWALDZKI
Odjazdy w dni: KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
27
07
Odjazdy w dni: ROBOCZY-DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
27
21
07
Odjazdy w dni: SOBOTY
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Odjazdy w dni: NIEDZIELE i ŚWIĘTA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 • UWAGI: