1

PRZYSTANEK (1232)   Riedla    KIERUNEK: STRZELIŃSKA
Odjazdy w dni: KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
22
30
02
20
43
00 A
16
30 A
46
00 A
12
30 A
46
00 A
16
30 A
45
00 A
18
30 A
46
00 A
13
30 A
40
00 A
13
28 A
45
01 A
15
31 A
47
01 A
15
31 A
45
01 A
15 A
25
35
04 A
12 A
43
45 A
Odjazdy w dni: ROBOCZY-DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
22
30
00
20
40
00
30
00
30
00
30
00
30
00
30
14
30
00
30
44
00
30
00
14 A
30
02 A
37
02 A
45 A
Odjazdy w dni: SOBOTY
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
41 A
12 A
42 A
12 A
42 A
12
42 A
12
42 A
12
42 A
12
42 A
12
42 A
12 A
42 A
Odjazdy w dni: NIEDZIELE i ŚWIĘTA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 • UWAGI:
 • A - kurs tylko do Kopernika

6

PRZYSTANEK (1232)   Riedla    KIERUNEK: KOPERNIKA / PSZENNO
Odjazdy w dni: KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
13 P
35 C
58 B
13 C
35 B
53 I
14 P
32 B
54 B
24 P
54 B
23 B
54 P
24 B
54 P
24 B
54 P
23 B
54 I
14 P
54 B
24 C
54 B
24 I
54 B
24 P
49 B
22 P
51 B
21 I
49 F
06 B
24 P
50 B
18 F
48 I
18 P
48 F
10 A B
48 B
Odjazdy w dni: ROBOCZY-DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
13 P
32 C
53 B
18 C
35 B
53 B
14 P
34 B
53 B
18 P
53 B
18 P
53 B
23 P
53 B
23 P
53 B
23 I
53 P
22 B
54 B
24 C
54 B
24 C
54 B
24 P
51 B
16 C
51 B
16 F
50 I
14 P
50 B
17 F
47 I
18 P
47 F
10 A B
48 B
Odjazdy w dni: SOBOTY
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
14 C
50 B
14 P
50 I
14 B
50 P
14 B
50 B
22 C
52 P
22 B
52 B
22 P
52 B
22 B
52 P
22 C
52 B
22 P
52 B
16 P
52 F
16 P
52 F
16 I
52 B
16 I
52 F
16 P
52 B
18 F
48 B
18 C
48 B
15 B
48 B
Odjazdy w dni: NIEDZIELE i ŚWIĘTA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
14 C
14 F
50 B
14 I
50 P
14 B
50 C
16 F
52 C
16 B
52 C
16 F
52 P
16 B
52 B
16 P
52 F
16 C
52 F
16 P
52 F
16 P
52 B
16 C
52 B
16 F
52 I
16 P
52 B
18 B
48 F
18 C
48 B
15 B
48 B

 • UWAGI:
 • A - kurs przez TESCO
 • B - kurs do Kopernika
 • C - kurs przez: Wokulskiego/Szarych Szeregów do Inżynierskiej
 • F - kurs do Strzelińskiej
 • I - Kurs do Wokulskiego
 • P - Kurs do Pszenna

7

PRZYSTANEK (1232)   Riedla    KIERUNEK: COLGATE
Odjazdy w dni: KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
25 D
24 A
24 D
44 A
27 D
Odjazdy w dni: ROBOCZY-DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 D
24 A
23 D
28 D
Odjazdy w dni: SOBOTY
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
26 A
27
31
Odjazdy w dni: NIEDZIELE i ŚWIĘTA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
33
27
31

 • UWAGI:
 • A - kurs przez: Pobożnego do Andersa Electrolux
 • D - kurs przez: Pobożnego, Andersa

9

PRZYSTANEK (1232)   Riedla    KIERUNEK: LEŚNA SZPITAL
Odjazdy w dni: KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23
27
09
09
09
10
10
10
12
12
12
04
07
Odjazdy w dni: ROBOCZY-DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23
26
11
11
11
10
10
10
10
Odjazdy w dni: SOBOTY
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
04
04
04
04
04
04
Odjazdy w dni: NIEDZIELE i ŚWIĘTA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 • UWAGI:

13

PRZYSTANEK (1232)   Riedla    KIERUNEK: INŻYNIERSKA
Odjazdy w dni: KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
29
27
29
Odjazdy w dni: ROBOCZY-DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
30
26
29
Odjazdy w dni: SOBOTY
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Odjazdy w dni: NIEDZIELE i ŚWIĘTA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 • UWAGI:

52

PRZYSTANEK (1232)   Riedla    KIERUNEK: WOKULSKIEGO
Odjazdy w dni: KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
26 B
51
32 B
05
45
12
41
41
48
39
35 B
53 B
38 B
58
20 B
40
53
34
38
41
Odjazdy w dni: ROBOCZY-DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
26 B
05
34 B
05
38
36
36
39
39
39 B
34 B
38 B
57
38
46
27
27
34
Odjazdy w dni: SOBOTY
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
29
29
32
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
32
31
Odjazdy w dni: NIEDZIELE i ŚWIĘTA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
32
32
38
39
39
37
37
41
41
36
41
40
39

 • UWAGI:
 • B - Kurs do Wokulskiego