52

PRZYSTANEK (1922)   Pionierów Ziemi Świdnickiej    KIERUNEK: KOPERNIKA
Odjazdy w dni: KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
44
14 B
44
25
45
17
17
17
18
17
16 B
16 B
56 B
16
16
10
10
16
Odjazdy w dni: ROBOCZY-DNI WOLNE OD NAUKI SZKOLNEJ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
44
13 B
44
16
15
15
18
18
18
17 B
17 B
17
17
06
06
13
Odjazdy w dni: SOBOTY
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
13
13
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
14
Odjazdy w dni: NIEDZIELE i ŚWIĘTA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
15
15
19
19
19
15
15
20
20
15
20
20
19

  • UWAGI:
  • B - Kurs do Wokulskiego