30

PRZYSTANEK (1512)   Kraszowicka / Działkowa    KIERUNEK: SIKORSKIEGO
Odjazdy w dni: ROBOCZE
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
08 F
08 G
26 H
16 J
19 J
38 G
14 G
28 G
17 G
Odjazdy w dni: SOBOTY
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
08 F
49 F
08 F
08 F
42 F
08 F
58 F
Odjazdy w dni: NIEDZIELE I ŚWIĘTA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
39 F
27 F
39 F
49 B
47 F
57 F
36 F

  • UWAGI:
  • B - kurs do Burkatów przez Słowiańską
  • F - kurs do: pl. Św. Małgorzaty przez Słowiańską
  • G - kurs do pl. Św Małgorzaty, pomija Słowiańską
  • H - kurs do ul. Sikorskiego pomija ul. Słowiańską
  • J - Kurs do ul. Pogodnej pomija Słowiańską

50

PRZYSTANEK (1512)   Kraszowicka / Działkowa    KIERUNEK: WOKULSKIEGO
Odjazdy w dni: ROBOCZE
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
15 A
56 A
38 A
58 A
38
27
38
35
29
35
40
20
04
35
26
30
25
30
08
Odjazdy w dni: SOBOTY
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
54
59
23
25
25
26
26
26
26
26
26
25
23
22
19
Odjazdy w dni: NIEDZIELE I ŚWIĘTA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
41
40
45
43
16
46
46
46
50
21
23
40
20

  • UWAGI:
  • A - kurs wydłużony do Wokulskiego