30

PRZYSTANEK (1502)   Kraszowicka-Most    KIERUNEK: SIKORSKIEGO
Odjazdy w dni: ROBOCZE
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
07 F
07 G
25 H
15 J
18 J
37 G
13 G
27 G
16 G
Odjazdy w dni: SOBOTY
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
07 F
48 F
07 F
07 F
41 F
07 F
57 F
Odjazdy w dni: NIEDZIELE I ŚWIĘTA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
38 F
26 F
38 F
48 B
46 F
56 F
35 F

  • UWAGI:
  • B - kurs do Burkatów przez Słowiańską
  • F - kurs do: pl. Św. Małgorzaty przez Słowiańską
  • G - kurs do pl. Św Małgorzaty, pomija Słowiańską
  • H - kurs do ul. Sikorskiego pomija ul. Słowiańską
  • J - Kurs do ul. Pogodnej pomija Słowiańską

50

PRZYSTANEK (1502)   Kraszowicka-Most    KIERUNEK: WOKULSKIEGO
Odjazdy w dni: ROBOCZE
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
14 A
55 A
37 A
57 A
37
26
37
34
28
34
39
19
03
34
25
29
24
29
07
Odjazdy w dni: SOBOTY
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
53
58
22
24
24
25
25
25
25
25
25
24
22
21
18
Odjazdy w dni: NIEDZIELE I ŚWIĘTA
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
40
39
44
42
15
45
45
45
49
20
22
39
19

  • UWAGI:
  • A - kurs wydłużony do Wokulskiego